تماس با ما

نشانی: قم، بلوار دانشگاه (ابتدای جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی

 

پست الکترونیکی: farabicesa@gmail.com

 

 

تلفن:  ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۶۵۱

نمابر: ‭(۰۲۵) ۳۳۶۱۶۶۶۵۲

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

   

CAPTCHA Image