درباره نشریه

دنیای صفرویک یک نشریه دانشجویی است که تحقیقات دانشجویان را در تمامی حوزه‌های مرتبط با تکنولوژی منتشر می‌کند. دنیای صفرویک همچنین اخبار و تفسیرهای سریع، معتبر، بینش‌انگیز و گیرا از گرایش‌های متفاوت حوزه کامپیوتر را ارائه می‌کند.