اهداف و چشم انداز

بسمه تعالی

انجمن علمی - دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، از همان بدو تشکیل درصدد برپایی یک نشریه علمی - تخصصی در حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر برآمد. با عنایت پروردگار و همت اعضای اولین دوره انجمن علمی، در اسفند ماه سال 1396 اولین نسخه از نشریه علمی - تخصصی دنیای صفر به چاپ رسید. از اهداف والای نشره صفر و یک، ایجاد انگیزه و ایجاد فضای علمی مناسب برای دانشجویان و محققین جهت ارائه کار های خود میباشد. امید است در این راه موفق و پایدار باشد.